TJENESTER 

Vi utreder alle med utfordringer innenfor fagfeltet øre-nese-halssykdommer: 

- Bihuler, nese, hals, strupe og ører.  

- Allergiutredning og behandling av pollenallergi. 

- Utredning av hørselproblematikk med nedsatt hørsel, lydfølsomhet, tinnitus og evt. tilpasning av høreapparater. Etterkontroll av høreapparater og service av disse.

- Ved snorking og mistanke om søvnapné kan det foretas en søvnutredning. Pasienten utstyres evt. med et søvnregistreringsutstyr til bruk hjemme i én natt. Man kan deretter ved behov henvises direkte til CPAP-tilpasning ved sykehus.

- Formstøpte ørepropper til støyreduksjon og badepropper er noe vi kan ta avstøp til, og være behjelpelige med å få laget etter ønske.

- Svimmelhetsutredning og behandling. 

- Attester og helseerklæringer til bla. Politihøyskolen

 PRISER

Alle konsultasjoner følger offentlige satser for egenandeler og frikort.