DROP-IN 


Vi har inntil nylig hatt ledige drop-in timer for høreapparat brukere som har vært tirsdager og torsdager mellom kl. 12:30 - 15:00 til én av våre audiografer. Disse timene er pga. mangel på kapasietet og stor pågang beklageligvis begrenset. 

Ta derfor vennligst kontakt med oss per telefon eller e-post i forkant for å avtale time. 

Dette er et tilbud vi har for enklere reparasjoner og service av høreapparat og/ eller tilbehør, samt veiledning og informasjon. Vi har beklageligvis ikke anledning til å utføre omfattende justeringer disse dagene.