DROP-IN 


Dersom det melder seg et behov for akutt service av høreapparat så ser vi helst at dere kontakter oss per telefon eller mail slik at man kan bli satt opp til en ordinær time så raskt som mulig. 

Ved drop-inn eller ordinær time hos audiograf vil man kunne bli satt opp til us. av lege samtidig dersom du ikke har vært inne til en legetime ila. de siste 12 månedene.